Nota prawna

Ta strona jest własnością Novy nv


Kontakt:

Novy nv
Noordlaan 6
8520 Kuurne
Belgium

Adres siedziby:
Novy n.v.
Noordlaan 6
8520 Kuurne
Belgium

Phone: +32 56 365 100
E-mail: novy@novy.com

Numer identyfikacyjny VAT (NIP): BE 0436.260.171

Wchodząc na stronę i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na następujące warunki umowy:

Własność intelektualna

Zawartość tej strony, w tym marka, logo, rysunki, dane, nazwy produktów lub nazwy firmowe, teksty, obrazy i inne są chronione przez własność intelektualną należącą do Novy lub uprawnionych osób trzecich.

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje ze strony mają charakter ogólny. Informacje nie są dostosowane do sytuacji osobistych lub konkretnych i nie mogą być wykorzystywane jako osobista, profesjonalna lub prawna porada dla ich użytkownika.

Novy dokłada wszelkich starań, aby dostarczać poprawne i kompletne informacje, które są dokładne i aktualne. Z powodu tych wysiłków w podanych informacjach mogą pojawić się nieścisłości. Jeśli dojdzie do pojawienia się niekompletnej informacji, firma Novy dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej ją skorygować.

Novy nie ponosi odpowiedzialności i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody wynikające z użytkowania, odwoływania się lub polegania na jakichkolwiek informacjach zawartych w witrynie.

Jeśli zauważysz nieprawidłowe informacje na tej stronie, zawsze możesz skontaktować się z administratorem tej strony.

Zawartość strony (łącznie z linkami) możne w każdej chwili zostać zmieniona bez zapowiedzi. Novy nie udziela gwarancji na prawidłowe działanie serwisu i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za czasowe awarie serwisu lub jakiekolwiek szkody, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z wejścia lub korzystania z serwisu.

Firma Novy w żadnym wypadku nie może być pociągnięta do odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, konkretnie lub w inny sposób, w stosunku do kogokolwiek za jakiekolwiek szkody, które można przypisać korzystaniu z tej lub jakiejkolwiek innej witryny. W szczególności w wyniku zawartych w niej linków lub hiperłączy, w tym, ale nie ograniczając się do jakichkolwiek strat, przerw w pracy, uszkodzeniach programów użytkownika lub innych danych w systemie komputerowym, sprzęcie, oprogramowaniu lub w inny sposób.

Witryna może zawierać hiperłącza do witryn lub stron osób trzecich lub odwoływać się do nich pośrednio. Umieszczanie linków do tych witryn lub stron nie oznacza w żaden sposób domniemanej akceptacji ich treści.

Novy wyraźnie oświadcza, że ​​nie ma żadnej władzy nad zawartością ani innymi funkcjami tych stron internetowych i w żadnym wypadku nie może ponosić odpowiedzialności za ich zawartość lub funkcje ani za jakiekolwiek inne szkody wynikające z ich użytkowania.

Obowiązujące ustawodawstwo i właściwe sądy

Ta strona podlega prawu belgijskiemu. Jedynie sądy okręgu Kortrijk są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów.